biblická hodina pro školní děti

čteme a učíme se rozumět bibli, zpíváme, hrajeme si