biblická hodina pro dospělé

probíráme biblické příběhy praotců Genesis – 19, první kniha Mojžíšova