Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

Efezským 2,4-5

Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine.

Žalm 25,7 K
Úterý 26. Březen
17:00

biblická hodina pro dospělé

Milíčova kaple, Rektorská, Praha 10

Středa 27. Březen
16:00–17:00

biblická hodina pro školní děti

Milíčova kaple, Rektorská, Praha 10

Neděle 31. Březen
9:30

Bohoslužby

Milíčova kaple, Rektorská, Praha 10

Pondělí 1. Duben
17:00–18:00

biblická hodina pro školní děti

Milíčova kaple, Rektorská, Praha 10

Pondělí 1. Duben
19:00

Dorost

Milíčova kaple, Rektorská, Praha 10

Úterý 2. Duben
17:00–18:30

biblická hodina pro dospělé

Milíčova kaple, Rektorská, Praha 10