Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

Filipským 1,6

Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví.

Žalm 37,5 K